Ejemplo de Curriculum Vitae Europeu en catalán, Ejemplos, Modelos, Formatos, Plantillas, Word 2010, Curriculum Vitae, CV

curriculum vitaeA continuación presentamos un Ejemplo de Curriculum Vitae Europeu en catalán, para aquellos que lo necesiten, este modelo, formato o plantilla está diseñado para word 2007 o superior.

Usa solamente el color negro y tiene una clara división en 2 columnas, la primera donde se colocan los títulos o sub títulos generales y la de la derecha donde se llenan los datos de la persona que desea hacer su hoja de vida.

Tiene un diseño sencillo pero por tratarse de un modelo para catalán lo subimos por que puede ser de utilidad para quien necesite dicho ejemplo, modelo o formato.

Veamos su estructura y contenido:

*************************************

Model de
curriculum vitae
europeu

Informació personal

Nom [ Cognoms, nom ]
Adreça [ Número, carrer, codi postal, localitat, país ]
Telèfon
Fax
Correu electrònic

Nacionalitat

Data de naixement [ Dia, mes, any ]

experiència laboral

• Dates (de – a) [ Començar pel més recent i anar afegint a part la mateixa informació per a cada plaça ocupada. ]
• Nom i direcció del contractant
• Tipus de empresa o sector
• Lloc o càrrec ocupats
• Activitats principals i responsabilitats

Educació i formació

• Dates (de – a) [ Començar pel més recent i anar afegint a part la mateixa informació per a cada curs
realitzat. ]
• Nom i tipus d’organització que ha impartit l’educació o la formació
• Matèries principals o capacitats ocupacionals tractades
• Títol de la qualificació obtinguda
• (Si procedeix) Nivell assolit a la classificació nacional
Capacitats i aptituds personals
Adquirides al llarg de la vida i la carrera educativa i professional, però no necessàriament avalades per certificats i diplomes oficials.

Llengua materna [ Escriure la llengua materna. ]

altres idiomes

[ Escriure idioma ]
• Lectura [ Indicar el nivell: excel·lent, bo, bàsic. ]
• Escriptura [ Indicar el nivell: excel·lent, bo, bàsic. ]
• Expressió oral [ Indicar el nivell: excel·lent, bo, bàsic. ]

Capacitats i aptituds socials
Viure i treballar amb altres persones, en entorns multiculturals, en llocs on la comunicació és important i en situacions on el treball en equip resulta essencial (per exemple, cultura i esports), etc. [ Descriure-les i indicar on van ser adquirides. ]

Capacitats i aptituds organitzatives
Per exemple, coordinació i administració de persones, projectes, pressupostos; en el treball, en feines de voluntariat (per exemple, cultura i esports), a la llar, etc. [ Descriure-les i indicar on van ser adquirides. ]

Capacitats i aptituds tècniques
Amb ordinadors, tipus específics
d’ equips, maquinària, etc. [ Descriure-les i indicar on van ser adquirides. ]

Capacitats i aptituds artístiques
Música, escriptura, disseny, etc. [ Descriure-les i indicar on van ser adquirides. ]

altres capacitats i aptituds
Que no s’hagin esmentat abans. [ Descriure-les i indicar on van ser adquirides. ]

Permís de conduir

Informació addicional [ Introduir aquí qualsevol informació que es consideri important, com ara persones de contacte, referències, etc. ]

Annexos [ Enumerar els documents annexos. ]

*************************************

Como siempre, puedes descargar gratis este ejemplo, modelo, formato o plantilla para word 2007 o posterior de curriculum vitae europeu en Catalán haciendo click aquí.

admin

2 comments

Comments are closed.